Služby vlastníkům

Metodická spolupráce

S námi budete vědět jak na to

Posouzení záměru na zařízení lesa formou provozní inventarizace, příprava žádosti o poskytnutí inventarizační sítě, tvorba zadání pro zpracovatele LHP a inventarizační skupiny.

Kvalifikovaná podpora již od začátku projektu

Přestože pro vypracování LHP je třeba provedení inventarizace a výpočet závazných ukazatelů, jsou tyto činnosti až důsledkem vašeho rozhodnutí zařídit les formou provozní inventarizace. Navíc je pro vás typicky zajišťuje taxační kancelář.

Na počátku stojí rozvaha o tom, jakým způsobem uspořádat LHC do výběrových strat a hospodářských skupin. Dalším krokem je stanovení hustoty síťě inventarizačních lokalit tak, aby bylo dosaženo potřebné přesnosti výsledků bez nadbytečné pracnosti.

Tato počáteční rozhodnutí mohou zásadně ovlivnit úspěšnost i cenu realizační fáze. Naše podpora v této etapě může zahrnovat:

  • Optimalizaci počtu lokalit a designu inventarizační sítě.
  • Přípravu geometrie výběrových strat.
  • Pomoc s rozdělením lesa do hospodářksých skupin a přípravu jejich geometrie.
  • Přípravu podkladů a zpracování žádosti o přidělení lokalit na MZe.

Odbornost na prvním místě

V našem týmu najdete odborníky, kteří metodicky spolupracují s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Mendelovou univerzitou nebo Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny. Jsme tak připraveni poskytnout vám poradenství a konzultace ke všem fázím provozní inventarizace.