Služby v taxaci

Zpracování dat

Zpracování dat SPI od A do Z

Kompletní zpracování dat provozní inventarizace lesa. Import inventarizačních dat, výpočet závazných ustanovení, export ve formátu ISLH.

Příprava podkladů pro inventarizaci

Pomůžeme vám připravit data, zadání a projekty pro inventarizační skupiny tak, aby výstupy z prováděných inventarizačních měření odpovídaly potřebnému standardu a možňovaly bezproblémové zpracování.

I v případě, že již máte data z předchozích inventarizací a potřebujete je začlenit do aktuální inventarizace, zvládneme jejich konsolidaci a převod do potřebného formátu a struktur.

Zpracování inventarizačních dat

Převezmeme data z měření a provedeme jejich formální a logickou kontrolu. Při průběžném předávání dat z inventarizací jsme tak schopni včas zachytit a korigovat případné problémy a chyby, které mohou vznikat nesprávným prováděním inventarizce.

Výpočet výstupů

Vyhodnotíme veškerá data a připravíme všechny výstupy, které potřebujete pro zpracování LHP. Zejména pak:

  • Výpočet etátu, resp. závazného ukazatele celkové výše těžeb pro LHC. I v případě, kdy je zařízení lesa provozní inventarizací kombinováno se zařízením lesa metodou věkových tříd.

  • Podklady pro přílohy LHP dle aktuálního znění vyhlášky. Tedy závěrečné tabulky 3d, 3e a 4b.

  • Výsledky za hospodářské skupiny, případně další členění v rámci LHC (revíry, polesí, lesnické úseky apod.)