Služby v taxaci

Konzultace

Nenecháme vás tápat

Poradenství ve všech fázích zpracování LHP. Od fyzické inventarizace přes zpracování dat až po závěrečné vyhodnocení a zpracování závazných výstupů.

Provozní inventarizace

V našem týmu najdete odborníky, kteří metodicky spolupracují s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Mendelovou univerzitou nebo Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny. Jsme tak připraveni poskytnout vám poradenství a konzultace ke všem fázím provozní inventarizace.

Zpracování dat

Máme dlouholeté zkušenosti v IT a bohaté zkušenosti s databázovými systémy a zpracováním a vyhodnocením rozsáhlých dat. Jsme schopni vám poradit i při výběru vhodných nástrojů včetně jejich open source variant, které pro vás mohou být nákladově přijatelnou a přitom funkčně plnohodnotou variantou ke komerčním nástrojům.